IX.URSI-TÜRKİYE 2018 BİLİMSEL KONGRESİ ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI

Sponsorlar


KONYA

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih akışı içerisinde birçok medeniyetin izlerini bağrında taşıyan Konya, adeta bir müze şehir hüviyetindedir.
Sayısız tarih, kültür ve doğal zenginliklerine sahip olan Konya yetiştirdiği İslam büyükleri ile de tanınmaktadır. Konya tarih boyunca belli başlı yollar üzerinde yer almıştır.
Tarihi İpek Yolu’nun en önemli ticaret ve konaklama merkezlerinden birisi olmuştur. Batı kaynakları Konya isminin Yunanca tasvir mânâsına gelen “ikon”dan ileri geldiğini ileri sürmektedirler.
Konya ismi Frikçe“Kavania”nın bozulmuş şeklidir diyenler de vardır. Konya Selçuklu Türklerinden önce küçük bir kasaba idi.Romalılar “ikonium” ismi ile anmışlardır.
Hazret-i Ömer zamanında Konya kasabasını İslâm ordusu fethetmiş ve bu kente “kuuniye” demişlerdir. Konya isminin gerçek menşei “kuuniye”den gelir.


Mevlana MüzesiAlaeddin TepesiAya-Elena KilisesiMeram Bağları© KTO Karatay Üniversitesi. Bilgi İşlem Koordonatörlüğü Yazılım Uzmanı Fatih KAPLAN tarafından hazırlanmıştır.
ursitr2018@karatay.edu.tr · 0332 221 72 33 · Dahili : 7464 - 7245